6 mars seminarium

Hijab som politiskt motstånd!

Söndagen den 6 mars 2016 kl. 12.30-18.15 anordnar Svenska Hijabis som är ett communityteaterarbete initierat av America Vera-Zavala en konferens om Hijaben utifrån ett post-kolonialt perspektiv. Konferensen har som mål att diskutera hijaben som ett verktyg i kampen för värdighet och respekt.

I den svenska debatten är hijaben/slöjan ofta kopplad till rasistiska fördomar där muslimska kvinnor porträtteras som offer utan agens. Vi vill bryta med denna stereotyp genom att låta svenska hijabis själva föra sin talan. Konferensen är ett första steg till det som ska bli Sveriges allra första teaterpjäs om svenska hijabis och har som mål att lyfta muslimska kvinnor livssituation. Teaterpjäsen har premiär hösten 2016.

Svenska Hijabis inbjuder till en kostnadsfri konferens för att öka medvetenheten om hijab som politisk motstånd i kampen mot rasism. Konferensen vänder sig till personer som är intresserade av frågor som berör frihet, rättvisa och anti-rasism.